Mustafa Sevinç

1984 yılında Ankara’da doğdu. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu. 2011 yılında ‚Sanatın Varoluş Sürecinde Bilgi, Belge‛ adlı tez konusu ile yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Anasanat Dalında tamamladı. 2013 Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 2018 yılında Sanatta yeterlik programını Çağdaş sanatta Varoluş Durumu‛ adlı tezi ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Bölümünde tamamladı. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, Siemens Sanat sınırlar/yörüngeler sergisi gibi birçok karma etkinliğe katıldı. Çalışmaları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üç kez ödüle layık görüldü.

 

Email: m.m.sevinc@windowslive.com

Telefon: +90505 883 86 78

Eser Bilgisi

Çağdaş dünya sorusunun, birçok dünya algısını üst üste getirdiğini ve kaygan bir zemine işaret ettiğini söylemek mümkündür. Varoluşsal durumu böyle bir dünya düşüncesi üzerinden tartışmak, sonsuzca ilişkiler yayan, merkezsiz, değişken anlam ağlarının arasında düşünsel bir yolculuğa işaret eder ve bizleri bu akışkan anlam katmanlarını bir çırpıda kat etmeye zorlar. Bu yolculuk aynı zamanda kaosun içinden çıkarılan bir öznelleşme sürecine işarettir.

 

“Batık” isimli çalışmanın kavramsal çizgisi çağdaş varoluş durumu üstünde hareket eder. Süreç oluşun, akışkanlığın, devinimin karmaşık ilişkilerinde anlatım biçiminin araştırılmasıdır. Çalışmada süngerin renklendirilmiş mavi suları belirli bir zaman dilimi içinde yavaşça emdiği görülür. Sıvı, emme ilk yaşamsal durumlara işaret eder. Emilim sürecindeki renklendirilmiş suyun değişken biçimsel özelliği zamanın akışını görünür kılar. Çalışmanın olay ve oluşa işaret ederek performatif bir özellik göstermesi, görünürlüğünü belirli bir zaman dilimine bağlar. Çalışmanın oluş içindeki kısa görünürlüğü kendi zamansallığını üreterek, anıtsal tarihin herkes tarafından kavranabilecek bir zaman dilimindeki algılanma halini askıya alır. Bu ilişki çağdaş varoluş durumundaki genel bir aidiyet sorununa ve aynı zamanda akışkanlığın, durağanlığa devrolduğu süreçle birlikte bellek/tortu/birikim kavramlarına göndermede bulunur.

 

Çalışmadaki mavi renkli su denize, okyanusa göndermede bulunur. “Hyman, “Okyanus, bilinmeyenlerin tecrübe edildiği uzay boşluğudur, bütün tecrübelerin ondan doğduğu bir rahim gibi…” diye yazar. Deniz/okyanus değişken kestirilemez aşkın bir uzamsallığı göz önüne getirir. Ondan bir parçaya sahip olma düşüncesi, aşkın bir duruma karşı içkin yaşamsallığın sorusunu açar. Bu bağlamda çalışma, günümüz yaşantısının aşkın olan ilişkileri içinde, konumumuzu, yerimizi tartışarak içkin olma durumuna işaret eder.

Eser Adı:

BATIK

Eser Ölçüsü:

90 x 270 x 30 cm

Malzeme:

Sünger, akrilik boya, su, cam

Eser Üretim Yılı:

2018