Meltem Söylemez

Meltem Söylemez 1971 yılında İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim’de tamamladı. Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sanatta Yeterlik programını Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde tamamladı. 2005 yılında Adnan Menderes Üniversitesine Okutman olarak girdi. Halen aynı üniversitede Profesör olarak çalışmaktadır.Sanatçının ödüllerinin yanı sıra; bir çok kişisel sergisi ve bir çok yurtiçi ve yurt dışı karma sergileri bulunmaktadır.

 

Email: meltemsoylemez@gmail.com

Eser Bilgisi

Alloplastik yüzeyler; yaşamı kendi olmaya dönüştüren, bir nevi pragmatist bir itkisel güçle nesne ile özdeşleyim kuran imgelerden oluşur. Bazen empati kurarak oluşturulan yüzey, nesneye bağlanarak; narsist nesnel sınır imgeleri ortaya çıkarırken; bir yandan da dönüştürme sürecinde ret ediş ile son bulan sınır imgeleri ile son bulur. Resimlerimdeki alloplastik yüzeyler, sınır kavramların ele alındığı diyalektik bir itkinin yansımalarıdır.

 

Bu imgeler itkisel olan biyolojik ve ruhsal süreçlerin ortasında yer alan sınır kavramlar olan bizi bir amaca doğru iten süreçlerin temsilidirler. Bu imgeler yaşam ve ölüm arasındaki sınır, biçim ve biçimsizlik arasında bulunan nesne ve özne arasındaki karşıtlık gibi veya bilinç ve bilinçsizlik arasında yer alan yüzey imgelerinden meydan gelir.O yüzden bu diyalektik itkisel enerji ile var olan bu imgeler bilinç ve bilinçdışı süreçlerin yansımasıdırlar.Bu anlamda yüzeyde oluşan biçimsel sınır diyalektiği içerisinde yer alan ve analitik olarak oluşturulan alanlar bu itkisel psiko- plastik yüzeylerle beslenir ve kendine özgü biçimlere dönüşür. Tuval yüzeyindeki alloplastik dönüşüm farklı deneysel linol baskı tekniğinin yarattığı etkilerle desteklenir.Bir çok nesnenin ve alanın yer aldığı sınır yaratılar,deneysel tavırla çok renkli ve çok parçalanmış yüzeyde yeni bir örgü yaratır.

 

“Alloplastik imge ” adlı çalışma, büyük bir alanda bu itkisel enerjinin yarattığı imgelerin ve yüzeyde farklı tekniklerin yer aldığı bir görseldir. Sınırların dikkat çektiği tabloda, alan büyüdükçe bir nevi sanatçının dünyasında yer alan imgelerin; parçalanmış alanlar içerisinde yer alan biçimlerin form veya renk olarak varlık bulan ve yer yer insan imgelerinin bulunduğu yüzeylere dönüşür.Bu alloplastik çıkış, nevrotik ve bir nevi ego’sal psiko- imgelerin oluşmasına da neden olur. Özellikle kadın imgeleri sınırlar arasında bir öz korunmayla yüzeye yansımaktadır. Bu anlamda yüzeyde formların sınırların dışına taştığı görünse de zaman zaman bir öz korunmayla sınırlar arasında kaldığı da görülmektedir..

Eser Adı:

ALLOPLASTİK SINIR İMGELERİ

Eser Ölçüsü:

200 x 170 cm

Teknik:

Karışık teknik

Eser Üretim Yılı:

2019