Maria Sezer

Maria Sezer, Türkiye içinde ve dışında grup ve kişisel sergilere katılıyor.
Sanatçı, geniş anlamda insan ve doğanın arasında ki bağı araştırıyor. Hayatın döngüsü, coğrafya bağlamında kimlik, insanın güzellik ve güzelleştirme ihtiyacı, zamana bağlı olan değişim, ekolojik kaygı ve insanın doğaya karşı tutumu çalışmalarında tekrarlayan temalar. Sanatçı geniş bir malzeme ve teknik yelpazeden seçerek çalışıyor. Seçimi, hayatın hangi soruyu kafasını meşgul ettiği fikri araştırmak ve dışa vurmak istediğine bağlı. Çok zaman temalar birbirleriyle üstüste biner ve birleşir.

 

Email: maria@mariasezer.com

Telefon: +90532 636 99 36

Web Site : mariasezer.com

Eser Bilgisi

Materşah adlı çalışmalarında Sezer, kadınların yaşamında zamana bağlı rolün değişimini irdeler.

 

Fillerin yaşam kültüründe, üyeler geniş aile gruplarında yaşarken, Materşah olarak adlandıran ihtiyar dişiler lider rolü üstlenir. Son derece kuvvetli hafızalarıyla Materşahlar, geçmişi detaylı bir şekilde hatırlayıp, göç yollarının rotaları, su ve yiyecek kaynakları, tehlikeli bölgeler gibi önemli detayları akıllarında tutarak, ailelerinin fiziksel sıhhati ve güveninden mesul olurlar. Ayrıca, eskiden tanıdıkları fillerle karşılandıklarında merhabalaşır; ölmüş aile üyelerinin kemikleriyle karşıladıklarındaysa bir nevi ritüel ile ölenleri hatırlayarak saygıyla selamlarlar. Bunu yapmakla geniş ailenin geçmişini paylaşır, tüm üyelerin aile bilgisini ve kültürünü pekiştirir, ruhların sıhhatini de korumaya çalışırlar.

 

Günümüzdeki Batı modeli insan topluluğunda, daima genç gözükmek kadının rolüne biçilen bir özellik olarak çok önemli sayılır. Doğurganlık yaşını geçen ve insanın soyunu devam ettirme yetisini kaybeden kadınların rolü önemsizleşir. Materşah çalışmaları bu düşünce üzerinde durmaya bir davettir.

Eser Adı:

MATERŞAH SERİSİNDEN

Eser Ölçüsü:

Kağıt üzerinde mürekkepten oluşan 6’lı grup resim yakl. 85x 65 cm
Heykeller yakl. 70 cm yükseklikte

Eser Üretim Yılı:

2018-2019