Engin Aslan

Sanatçı, 1980 yılında Sivas’ta doğdu. 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim Anasanat Programından mezun oldu. 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik (Doctor of Fine Arts) derecesi aldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan sanatçının, IV. Sanat Dünyası Resim Yarışması ve International Biennial of Miniature Art-Timisoara/Romanya Bienal Resim Ödülleri başta olmak üzere, ulusal/uluslararası yarışmalardan aldığı 9 ödülü bulunmakta ve 14 özel, 12 resmi kurum koleksiyonunda eserleri yer almaktadır. Yüzün üzerinde yurt içi ve yurt dışı sergilerde eserleriyle yer alan sanatçı, “Pasajlar” adlı ilk kişisel resim sergisini ise Adana AÇS Sanat Galerisi’nde 2016 yılında gerçekleştirmiştir. Ayrıca sanatçı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesi olup, çalışmalarına Niğde’de devam etmektedir.

 

Email: enginaslan.art@gmail.com

Telefon: +90539 855 16 76

Yapıtların Kuramsal Yapısı Hakkında

Her tarihsel süreç içerisinde, sanat ve hayat kendi dinamiklerinin çok yönlü etkileşimiyle biçimlenmektedir. Söz konusu bu biçimleniş, kültürel ve düşünsel normların yanı sıra toplumsal/sosyal alana ilişkin üretim araçlarının ekonomik değer üretebilme yeteneğinden kaynaklı, yeni sosyal sınıfların oluşumunu tetiklemesiyle birlikte, zihinsel düzeyde gerçekleşen yeni bir hayat algısına denk düşmektedir. Dolayısıyla sanat alanındaki her köklü dönüşüm, kendisine hayatın içerisinden bir karşılık bularak varlığını gerçekçi bir zemine çekebilmektedir. Nitekim hayatın bütün alanlarından gelen basınçla birlikte, sanatın yeni yüzyılın zihinsel nosyonuna ayak uydurabilmesinin de yegâne koşulu öz’ün değişmesiyle birlikte, biçim’in değişmesi yönünde olmuştur. Nitekim avangart hareketlerin gerekçesi de burada daha iyi anlaşılmaktadır; çünkü belli bir ölçeğe kadar genişleme yetisine sahip bir hareket, yine kendi içerisinden çıkan öncü sanatçılarla yeni bir alana açımlama ihtiyacı duymaktadır. Dolayısıyla, hayatı anlamlı kılma eylemi olarak sanat, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde, toplumsal ölçekte kültür üretimine denk düşen, zihinsel bir sürecin tümel ifadesidir bir bakıma.

Eser Adı:

PASAJLAR – V – VI – VII

Eser Ölçüsü:

50 x 50 cm

Teknik:

Mukavva üzerine karışık teknik

Eser Üretim Yılı:

2018 – 2019