Djawid Borower

1958’de Köln, Almanya’da doğdu. Resim, felsefe ve tarih okudu, Frankfurter Allgemeine Zeitung için bir sanat eleştirmeni olarak yazdı. Avusturya’nın Viyana kentinde yaşıyor ve çalışıyor.

 

Email: studio.borower@gmail.com

Web Site: www.borower.com

ESER BİLGİSİ

Djawid Borower, resim ve felsefe öğrenimi görmekteydi. Yüksek öğrenimini Frankfurter Allgemeine Zeitung adlı gazetede sanat, edebiyat ve bilim üzerine yazılar yazarak finanse etmekteydi. Kendisi hem ressam hem de yazıların adamıydı. Bugüne kadar da öyle kaldı. Resimlerinde yazı yazmayı ve resim yapmayı, felsefeyi ve sanatı biraraya getirmektedir.

 

En son çalışmaları, yeniden yazılmış parşömenin estetiğini izlemektedir. Eski Yunanca’dan çevrildiğinde bu kelime “yeniden kazıyarak temizlemek” anlamına gelmektedir. Borower, yağlı boyayı katman katman sürerek bazı yerlerde yeniden kazımaktadır. Böylece oluşan izler, dünya haritası izlenimi uyandırmaktadır. Diğer kısımlara ise yazılar kazımaktadır. Bunlar kişisel ve felsefi düşünceler içermekte olup, günlük gibi tutulmuştur.

 

Borower, yazı gravürlerinden birinde 19. yüzyılın deneme yazarı Thomas de Quincey’den alıntı yapmaktadır : “Fikir, resim, duygu katmanları, durmaksızın bir ışık kadar yumuşak bir biçimde ruhuna düştü. Her silsile, mevcut herşeyi gözle görülür biçimde yaktı geçti. Ama gerçekte bunların hiç biri sönüp gitmedi.”

 

Resim yazı olarak görüldüğünde, Borower’in çalışmaları üst düzeyde “metinlerarasıdır”. Onlar, – filozof Roland Barthes ile konuşmak için – kelimesel ve resimsel düşüncelerin, birbirine nüfuz eden figür ve metaforların oluşturduğu birer müziktir. Her düzlem, bir diğer düzlemin ’emilimi ve dönüşümüdür’. Borower’in çalışmaları, kelimenin tam anlamıyla “çok katmanlıdır”. Onlar, dünyayı anlam ve önemin örtüşmesi olarak yorumlamaktadır.

Eser Adı:

YENİDEN YAZILMIŞ PARŞÖMENLER

Eser Ölçüsü:

50 x 50 cm

Teknik:

Canvas üzerine karışık teknik

Eser Üretim Yılı:

2019